Quán 33 Đề Thám

Nhà hàng hải sản 33 Đề Thám

Nhà hàng hải sản 33 Đề Thám, Quận 1, Tp.HCM

MÓN TÔM

TÔM CÀNG XANH

TÔM CÀNG XANH

Giá: Liên hệ
TÔM HÙM BÔNG

TÔM HÙM BÔNG

Giá: Liên hệ
TÔM HÙM BABY

TÔM HÙM BABY

Giá: Liên hệ
TÔM HÙM ALASKA

TÔM HÙM ALASKA

Giá: Liên hệ
TÔM THẺ

TÔM THẺ

Giá: Liên hệ
TÔM MŨ NI ĐỎ

TÔM MŨ NI ĐỎ

Giá: Liên hệ
TÔM MŨ NI NHUNG

TÔM MŨ NI NHUNG

Giá: Liên hệ
TÔM TÍCH

TÔM TÍCH

Giá: Liên hệ
TÔM TÍCH HẤP SẢ

TÔM TÍCH HẤP SẢ

Giá: Liên hệ
TÔM TÍCH RANG MUỐI

TÔM TÍCH RANG MUỐI

Giá: Liên hệ
TÔM HÙM ALASKA HẤP TỎI

TÔM HÙM ALASKA HẤP TỎI

Giá: Liên hệ
TÔM HÙM HẤP

TÔM HÙM HẤP

Giá: Liên hệ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường