Quán 33 Đề Thám

Nhà hàng hải sản 33 Đề Thám

Nhà hàng hải sản 33 Đề Thám, Quận 1, Tp.HCM

Món ốc

SÒ BƠ

SÒ BƠ

Giá: Liên hệ
NGAO HAI CÒI

NGAO HAI CÒI

Giá: Liên hệ
NGHÊU BIỂN

NGHÊU BIỂN

Giá: Liên hệ
BÀO NGƯ

BÀO NGƯ

Giá: Liên hệ
ỐC VÒI VOI

ỐC VÒI VOI

Giá: Liên hệ
CHEM CHÉP

CHEM CHÉP

Giá: Liên hệ
SÒ HUYẾT

SÒ HUYẾT

Giá: Liên hệ
HÀO

HÀO

Giá: Liên hệ
SÒ DƯƠNG

SÒ DƯƠNG

Giá: Liên hệ
ỐC MÓNG TAY

ỐC MÓNG TAY

Giá: Liên hệ
ỐC MỠ

ỐC MỠ

Giá: Liên hệ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường